Shri Lakshmi Chalisa (Śrī Lakṣmī Cālīsā)


Dohā

mātu lakṣmī kari kṛpā, karo hṛdaya meṃ vāsa .
manokāmanā siddha kari, paruvāhu merī āsa ..

Soraṭhā

yahī mora aradāsa, hātha joḍa vinatī karūṃ .
saba vidhi karau suvāsa, jaya janani jagadaṃbikā ..

Caupāī

sindhu sutā maiṃ sumirau tohī .
jñāna buddhi vighā do mohī .. 1 ..
tuma samāna nahiṃ koī upakārī .
saba vidhi puravahū āsa hamārī .. 2 ..
jaya jaya jagata janani jagadambā .
sabakī tuma hī ho avalambā .. 3 ..
tuma hī ho saba ghaṭa ghaṭa vāsī .
vinatī yahī hamārī khāsī .. 4 ..
jagajananī jaya sindhu kumārī .
dīnana kī tuma ho hitakārī .. 5 ..
vinavauṃ nitya tumahiṃ mahārānī .
kṛpā karau jaga janani bhavānī .. 6 ..
kehi vidhi stuti karau tihārī .
sudhi lījai aparādha bisārī .. 7 ..
kṛpā dṛṣṭi citavavo mama orī .
jagajananī vinatī suna morī .. 8 ..
jñāna buddhi jaya sukha kī dātā .
saṃkaṭa haro hamārī mātā .. 9 ..
kṣīrasindhu jaba viṣṇu mathāyo .
caudaha ratna sindhu mai pāyo . 10 ..
caudaha ratna me tuma sukharāsī .
sevā kiyo prabha bani dāsī .. 11 ..
jaba jaba janma jahāṃ prabhu līnhā .
rupa badala tahaṃ sevā kīnhā .. 12 ..
svayaṃ viṣṇu jaba nara tanu dhārā .
līnheu avadhapurī avatārā .. 13 ..
taba tuma pragaṭa janakapura māhīṃ .
sevā kiyo hṛdaya pulakāhīṃ . 14 ..
apanāyā tohi antaryāmī .
viśva vidita tribhuvana kī svāmī .. 15 ..
tuma sama prabala śakti nahīṃ ānī .
kahaṃ lau mahimā kahauṃ bakhānī .. 16 ..
mana krama vacana karai sevakāī .
mana icchita vāṃchita phala pāī .. 17 ..
taji chala kapaṭa aura caturāī .
pūjahiṃ vividha bhāṃti manalāī .. 18 ..
aura hāla maiṃ kahauṃ bujhāī .
jo yaha pāṭha karai mana lāī .. 19 ..
tāko koī kaṣṭa noī .
mana icchita pāvai phala soī .. 20 ..
trāhi trāhi jaya duḥkha nivāriṇi .
trividha tāpa bhava baṃdhana hāriṇī .. 21 ..
jo cālīsā paḍhaai paḍhaāvai .
dhyāna lagākara sunai sunāvai .. 22 ..
tākau koī na roga satāvai .
putra ādi dhana sampatti pāvai .. 23 ..
putrahīna aru saṃpati hīnā .
andha badhira koḍhī ati dīnā .. 24 ..
vipra bolāya kai pāṭha karāvai .
śaṃkā dila meṃ kabhī na lāvai .. 25 ..
pāṭha karāvai dina cālīsā .
tā para kṛpā karaiṃ gaurīsā .. 26 ..
sukha sampatti bahuta sī pāvai .
kamī nahīṃ kāhū kī āvai .. 27 ..
bāraha māsa karai jo pūjā .
tehi sama dhanya aura nahiṃ dūjā .. 28 ..
pratidina pāṭha karai mana māhī .
una sama koi jaga meṃ kahuṃ nāhīṃ .. 29 ..
bahuvidhi kyā maiṃ karauṃ baḍāī .
treya parīkṣā dhyāna lagāī .. 30 ..
kari viśvāsa karai vrata nemā .
hoya siddha upajai ura premā .. 31 ..
jaya jaya jaya lakṣmī bhavānī .
saba meṃ vyāpita ho guṇa khānī .. 32 ..
tumharo teja prabala jaga māhīṃ .
tuma sama kou dayālu kahuṃ nāhiṃ .. 33 ..
mohi anātha kī sudhi aba lījai .
saṃkaṭa kāṭi bhakti mohi dījai .. 34 ..
bhūla cūka kari kṣamā hamārī .
darśana dajai daśā nihārī .. 35 ..
bina darśana vyākula adhikārī .
tumahi achata duḥkha sahate bhārī .. 36 ..
nahiṃ mohiṃ jāna buddhi hai tana meṃ .
saba jānata ho apane mana meṃ .. 37 ..
rupa caturbhuja karake dhāraṇa .
kaṣṭa mora aba karahu nivāraṇa .. 38 ..
kehi prakāra maiṃ karauṃ baḍāī .
jāna buddhi mohi nahiṃ adhikāī .. 39 ..

Dohā

trāhi trāhi dukha hāriṇī, haro vegi saba trāsa .
jayati jayati jaya lakṣmī, karo śatru ko nāśa ..
rāmadāsa dhari dhyāna nita, vinaya karata kara jora .
mātu lakṣmī dāsa para, karahu dayā kī kora ..