Shree Navgrah Chalisa (Śrī Navagraha Cālīsā)


Caupāī

śrī gaṇapati gurūpada kamala, prema sahita siranāya .
navagraha cālīsā kahata, śārada hota sahāya ..
jaya jaya ravi śaśi soma budha, jaya guru bhṛgu śani rāja .
jayati rāhu aru ketu graha, karahuṃ anugraha āja ..

.. Śrī Sūrya Stuti ..

prathamahi ravi kahaṃ nāvauṃ māthā, karahuṃ kṛpā jani jāni anāthā .
he āditya divākara bhānū, maiṃ mati manda mahā ajānū ..
aba nija jana kahaṃ harahu kaleṣā, dinakara dvādaśa rūpa dineśā .
namo bhāskara sūrya prabhākara, arka mitra agha mogha kṣamākara ..

.. Śrī Candra Stuti ..

śaśi mayaṃka rajanīpati svāmī, candra kalānidhi namo namāmi .
rākāpati himāṃśu rākeśā, praṇavata jana tana harahuṃ kaleśā ..
soma indu vidhu śānti sudhākara, śīta raśmi auṣadhi niśākara .
tumhīṃ śobhita sundara bhāla maheśā, śaraṇa śaraṇa jana harahuṃ kaleśā ..

.. Śrī Maṃgala Stuti ..

jaya jaya jaya maṃgala sukhadātā, lohita bhaumādika vikhyātā .
aṃgāraka kuja ruja ṛṇahārī, karahuṃ dayā yahī vinaya hamārī ..
he mahisuta chitisuta sukharāśī, lohitāṃga jaya jana aghanāśī .
agama amaṃgala aba hara lījai, sakala manoratha pūraṇa kīje ..

.. Śrī Budha Stuti ..

jaya śaśi nandana budha mahārājā, karahu sakala jana kahaṃ śubha kājā .
dījai buddhi bala sumati sujānā, kaṭhina kaṣṭa hari kari kalyāṇā ..
he tārāsuta rohiṇī nandana, candrasuvana dukha dvandva nikandana .
pūjahiṃ āsa dāsa kahuṃ svāmī, praṇata pāla prabhu namo namāmī ..

.. Śrī Bṛhaspati Stuti ..

jayati jayati jaya śrī gurudevā, karuṃ sadā tumharī prabhu sevā .
devācārya tuma deva guru jānī, indra purohita vidyādānī ..
vācaspati bāgīśa udārā, jīva bṛhaspati nāma tumhārā .
vidyā sindhu aṃgirā nāmā, karahuṃ sakala vidhi pūraṇa kāmā ..

.. Śrī Śukra Stuti ..

śukra deva pada tala jala jātā, dāsa nirantana dhyāna lagātā .
he uśanā bhārgava bhṛgu nandana, daitya purohita duṣṭa nikandana ..
bhṛgukula bhūṣaṇa dūṣaṇa hārī, harahūṃ neṣṭa graha karahūṃ sukhārī .
tuhi dvijabara jośī siratājā, nara śarīra ke tumahī rājā ..

.. Śrī Śani Stuti ..

jaya śrī śanideva ravi nandana, jaya kṛṣṇo saurī jagavandana .
piṃgala manda raudra yama nāmā, vapra ādi koṇastha lalāmā ..
vakra dṛṣṭi pippala tana sājā, kṣaṇa mahaṃ karata raṃka kṣaṇa rājā .
lalata svarṇa pada karata nihālā, harahuṃ vipatti chāyā ke lālā ..

.. Śrī Rāhu Stuti ..

jaya jaya rāhu gagana pravisaiyā, tumahī candra āditya grasaiyā .
ravi śaśi ari svarbhānu dhārā, śikhī ādi bahu nāma tumhārā ..
saihiṃkeya tuma niśācara rājā, ardhakāya jaga rākhahu lājā .
yadi graha samaya pāya hiṃ āvahu, sadā śānti aura sukha upajāvahū ..

.. Śrī Ketu Stuti ..

jaya śrī ketu kaṭhina dukhahārī, karahu sujana hita maṃgalarakārī .
dhvajayuta ruṇḍa rūpa vikarālā, ghora raudratana aghamana kālā ..
śikhī tārikā graha balavāna, mahā pratāpa na teja ṭhikānā .
vāhana mīna mahā śubhakārī, dījai śānti dayā ura dhārī ..

.. Navagraha Śāṃti Phala ..

tīratharāja prayāga supāsā, basai rāma ke sundara dāsā .
kakarā grāmahiṃ pure-tivārī, durvāsāśrama jana dukha hārī ..
navagraha śānti likhyo sukha hetu, jana tana kaṣṭa utāraṇa setū .
jo nita pāṭha karai cita lāvai, saba sukha bhogi parama pada pāvai ..

Dohā

dhanya navagraha deva prabhu, mahimā agama apāra .
cita nava maṃgala moda gṛha, jagata janana sukhadvāra ..
yaha cālīsā navograha, viracita sundaradāsa .
paḍhata prema suta baḍhata sukha, sarvānanda hulāsa ..