Shri Santoshi Mata Chalisa (Śrī Santoṣī Mātā Cālīsā)


Dohā

śrī gaṇapati pada nāya sira, dhari hiya śāradā dhyāna .
santoṣī mām̐ kī karūm̐, kīrati sakala bakhāna ..

Caupāī

jaya saṃtoṣī mām̐ jaga jananī .
khala mati duṣṭa daitya dala hananī .. 1 ..
gaṇapati deva tumhāre tātā .
riddhi-siddhi kahalāvahaṃ mātā .. 2 ..
māta-pitā kī raho dulārī .
kīrati kehi vidhi kahūm̐ tumhārī .. 3 ..
krīṭa mukuṭa sira anupama bhārī .
kānana kuṇḍala kī chavi nyārī .. 4 ..
sohata aṃga chaṭā chavi pyārī .
sundara cīra sunharī dhārī .. 5 ..
āpa caturbhuja sughaḍa viśālā .
dhāraṇa karahu gale vana mālā .. 6 ..
nikaṭa hai gau amita dulārī .
karahu mayūra āpa asavārī .. 7 ..
jānata sabahī āpa prabhutāī .
sura nara muni saba karahiṃ baḍhaāī .. 8 ..
tumhare daraśa karata kṣaṇa māī .
dukha daridra saba jāya nasāī .. 9 ..
veda purāṇa rahe yaśa gāī .
karahu bhakta kā āpa sahāī .. 10 ..
brahmā ḍhaiṃga sarasvatī kahāī .
lakṣmī rupa viṣṇu ḍhaiṃga āī .. 11 ..
śiva ḍhaiṃga girijā rupa birājī .
mahimā tīnoṃ loka meṃ gājī .. 12 ..
śakti rupa prakaṭa jaga jānī .
rudra rupa bhaī māta bhavānī .. 13 ..
duṣṭa dalana hita prakaṭī kālī .
jagamaga jyoti pracaṃḍa nirālī .. 14 ..
caṇḍa muṇḍa mahiśāsura māre .
śumbha niśumbha asura hani ḍāre .. 15 ..
mahimā veda purānana baranī .
nija bhakta ke saṃkaṭa haranī .. 16 ..
rupa śāradā haṃsa mohinī .
niraṃkāra sākāra dāhinī .. 17 ..
prakaṭāī cahuṃdiśa nija māyā .
kaṇa kaṇa meṃ hai teja samāyā .. 18 ..
pṛthvī sūrya candra aru tāre .
tava iṃgita krama baddha haiṃ sāre .. 19 ..
pālana poṣaṇa tumhī karatā .
kṣaṇa bhaṃgura me prāṇa haratā .. 20 ..
bahmā viṣṇu tumheṃ nija dhyāvaiṃ .
śeśa maheśa sadā mana lāveṃ .. 21 ..
manokāmanā pūraṇa karanī .
pāpa kāṭanī bhava bhaya taranī .. 22 ..
citta lagāya tumheṃ jo dhyātā .
so nara sukha sampatti hai pātā .. 23 ..
bandhyā nāri tumahiṃ jo dhyāvai .
putra puṣpa latā sama vaha pāvai .. 24 ..
pati viyogī ati vyākula nārī .
tuma viyoga ati vyākulayārī .. 25 ..
kanyā jo koī tumako dhyāvaiṃ .
apanā mana vāṃchita vara pāvai .. 26 ..
śīlavāna guṇavāna ho maiyā .
apane jana kī nāva khivaiyā .. 27 ..
vidhi pūrvaka vrata jo koī karahīṃ .
tāhi amita sukha sampatti bharahīṃ .. 28 ..
guḍa aura canā bhoga tohi bhāvai .
sevā karai so ānanda pāvai .. 29 ..
śraddhā yukta dhyāna jo dharahīṃ .
so nara niścaya bhava soṃ tarahīṃ .. 30 ..
udyāpana jo karahi tumhārā .
tāko sahaja karahu nistārā .. 31 ..
nāri suhāgina vrata jo karatī .
sukha sampati soṃ goda bharatī .. 32 ..
jo sumirata jaisī mana bhāvā .
so nara vaiso phala pāvā .. 33 ..
solaha śukra jo vrata mana dhāre .
tāke pūrṇa manoratha sāre .. 34 ..
sevā karahi bhakti yukta joī .
tāko dūra daridra dukha hoī .. 35 ..
jo jana śaraṇa mātā terī āvai .
tākai kṣaṇa meṃ kāja banāvai .. 36 ..
jaya jaya jaya ambe kalyāṇī .
kṛpā karau morī mahārānī .. 37 ..
jo yaha paḍhaai māta cālīsā .
tāpe karahiṃ kṛpā jagadīśā .. 38 ..
nija prati pāṭha karai ika bārā .
so nara rahai tuhārā pyārā .. 39 ..
nāma leta byādhā saba bhāge .
roga dośa kabahūm̐ nahī lāge .. 40 ..

Dohā

santoṣī mām̐ ke sadā bandahūm̐ paga niśa vāsa .
pūrṇa manoratha hoṃ sakala māta harau bhava trāsa ..