Shri Saraswati Chalisa (Śrī Sarasvatī Cālīsā)


jaya śrīsakala buddhi balarāsī .
jaya sarvajña amara avināśī .. 1 ..
jaya jaya jaya vīṇākara dhārī .
karatī sadā suhaṃsa savārī .. 2 ..
rupa caturbhuja dhārī mātā .
sakala viśva andara vikhyātā .. 3 ..
jaga meṃ pāpa buddhi jaba hotī .
tabahī dharma kī phaīkī jyoti .. 4 ..
tabahi mātu kā nija avatārā .
pāpa hīna karatī mahitārā .. 5 ..
bālmiki jī the hatyārā .
tava prasāda jānai saṃsārā .. 6 ..
rāmacarita jo race banāī .
ādi kavi padavī ko pāī .. 7 ..
kālīdāsa jo bhaye vikhyātā .
terī kṛpā dṛṣṭi se mātā .. 8 ..
tulasī sūra ādi vidvānā .
bhaye aura jo jñānī nānā .. 9 ..
tinha na ora raheu avalambā .
kevala kṛpā āpakī ambā .. 10 ..
karahū kṛpā soī mātu bhavānī .
dukhita dīna nija dāsahi jānī .. 11 ..
putra karaī aparādha bahūtā .
tehi na dharaī citta sundara mātā .. 12 ..
rākhu lāja janani aba merī .
vinaya karau bhām̐ti bahuterī .. 13 ..
maiṃ anātha terī avalaṃbā .
kṛpā karahu jaya jaya jagadambā .. 14 ..
madhukaiṭabha jo ati balavānā .
bāhūyuddha viṣṇu se ṭhānā .. 15 ..
samara hajāra pāṃca meṃ ghorā .
phira bhī mukha unase nahī morā .. 16 ..
mātu sahāya kīnha tehi kālā .
buddhi viparīta bhaī khalahālā .. 17 ..
tehi te mṛtyu bhaī khala kerī .
puravahu mātu manoratha merī .. 18 ..
caṃḍa muṇḍa jo the vikhyātā .
chaṇa mahū saṃhāreu mātā .. 19 ..
rakta bīja se samaratha pāpī .
suramuni hṛdaya dharā saba kām̐pī .. 20 ..
kāṭeu sira jima kadalī khambā .
bāra bāra binaūṃ jagadambā .. 21 ..
jaga prasiddhi jo śuṃbha niśuṃbhā .
kṣaṇa meṃ vadhe tāhi tū ambā .. 22 ..
bharata-mātu budadhi phereū jāī .
rāmacandra vanavāsa karāī .. 23 ..
ehividhi rāvana vadha tū kīnhā .
sura nara muni sabako sukha dīnhā .. 24 ..
ko samaratha tava yaśa guna gānā .
nigama anādi ananta bakhānā .. 25 ..
viṣṇu rudra aja sakahina hamārī .
jinakī ho tuma rakṣākārī .. 26 ..
rakta dantikā ora śatākṣī .
nāma apāra hai dānava bhakṣī .. 27 ..
durgama kāja dharā para kīnhā .
durgā nāma sakala jaga līnha .. 28 ..
durgā ādi haranī tū mātā .
kṛpā karahū jaba jaba sukhadātā .. 29 ..
nṛpa kopita ko mārana cāhai .
kānana meṃ ghere mṛga nāhai .. 30 ..
sāgara madhya pota ke bhaṃje .
ati tuphāna nahiṃ koū saṃge .. 31 ..
bhūta-preta bādhā yā duḥkha mai .
ho daridra athavā saṃkaṭa meṃ .. 32 ..
nāma jape maṃgala saba hoī .
saṃśaya isameṃ karai na koī .. 33 ..
putrahīna jo ātura bhāī .
sabai chām̐ḍai pūjeṃ ehi māī .. 34 ..
karai pāṭha nita yaha cālīsā .
hoya putra sundara guṇa īśā .. 35 ..
dhūpādi naivedya caḍhāvai .
saṃkaṭa rahita avaśya ho jāvai .. 36 ..
bhakti mātu kī karaiṃ hameśā .
nikaṭa na āvai tāhi kaleśā .. 37 ..
baṃdī pāṭha kare sata bārā .
baṃdī pāśa dūra ho sārā .. 38 ..
rāmasāgara bādhi hetu bhavānī .
kījai kṛpā dāsa nija jānī .. 39 ..